1. 1 
  20 Ʈ
   8.88
 2. 2  󷣵
  20 Ʈ
   8.63
 3. 3  :
  20 Ʈ
   8.59
 4. 4  ¹
  20 Ʈ
   8.19
 5. 5 
  20 Ʈ
   8.18

Ŭ Ʈδ (Michael Petroni)
+ :
 
2015 Ʈ (Backtrack)
2001 ƿ ޸ ̽ ũ  (Till Human Voices Wake Us)
2011 Ʈ : Ǹ ִ (The Rite)
2010 Ͼ : ȣ (The Chronicles of Narnia : The Voyage of the Dawn Treader)
2008 : ߵ (Possession)
2002 ̾ (The Queen of the Damned)
0.0 / 10  

0 )
1
1ϵ â