1. 1 
    20 Ʈ
     8.54
  2. 2  ̷ : ʸƿ ..
    20 Ʈ
     6.71

+ / : ѱ
+ :
 
2018
(Believer)
â
2018
, ̽
2018
(Jo Pil-ho: the dawning rage)
2017
ħ (Heart Blackened)
2016
븳 (Warriors Of The Dawn)
2016
̾: (Missing)
2015

2014
4 (4th Place)
2013
ȭ: Ų
2019 8
2017 : ͽٵ - â
5.50 / 10  

0 )
1